Eğitimin Amacı
Bir kuruluşun amaçlarına ulaşması için rakamsal olarak hedeflerini nasıl belirlemesi gerektiği ve bu hedeflere ulaşabilmesi için süreç performans göstergelerini tanımlayabilmesi için yöntem, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Katılımcılar
Üst Yönetim ve Süreç Sahipleri

Ön Bilgi
Herhangi bir şart aranmamaktadır.

İçeriği

  • Stratejik Amaç ve Hedef Belirleme Nasıl Olmalı?
  • Hedeflere ulaşmak için Aksiyon Planları Oluşturma
  • Süreç Performans Göstergeleri Belirleme
  • Hedeflerle bağlantıları Nasıl Kurulur?
  • İzleme ve Ölçme Nasıl Yapılır?
  • İzlenmezse Ne Olur?
  • Periyotları Ne Olmalıdır?
  • Kimler ve Nasıl Takip Etmelidir?

Eğitmen

Fadime AKBAŞ – Endüstri Mühendisi- Başdenetçi

Eğitim Süresi
2 gün

Eğitim Saati
09:30-17:30

Konu ile ilgili danışmanlık talebiniz için iletişim kurabilir ve teklif isteyebilirsiniz.

E-mail: fadime@fadimeakbas.com / f.akbas@gmail.com 

FacebookTwitterGoogle+Paylaş