Eğitimin Amacı
Bir kuruluşun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlamak üzere yöntem, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Katılımcılar
Üst Yönetim ve Yönetici Adayları

Ön Bilgi
Herhangi bir şart aranmamaktadır.

İçeriği

  • Stratejik Yönetim Nedir?
  • Stratejik Planlama Nedir?
  • Stratejik Yönetim Adımları?
  • Mevcut Durum Analizi
  • Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedef Belirleme
  • Strateji Belirleme
  • Strateji Uygulama
  • Strateji Değerlendirme

Eğitmen
Fadime AKBAŞ – Endüstri Mühendisi- Başdenetçi

Eğitim Süresi
1 gün

Eğitim Saati
09:30-17:30

Konu ile ilgili danışmanlık talebiniz için iletişim kurabilir ve teklif isteyebilirsiniz.

E-mail: fadime@fadimeakbas.com / f.akbas@gmail.com

 

 

FacebookTwitterGoogle+Paylaş