May 12, 2015 - Ana Sayfa    No Comments

Çevre Yönetimi ve İSG Sistemi için Gereken Önemli Adımlar

Firmanızda sistem kurarken atlamamanız gereken diğer bir konu da çevre ve insan olmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki soruların cevapları aranmalıdır:

Çevre ile ilgili sorular:

 • Çevre boyutları tanımlanmış mı?
 • Yasal ve mevzuat şartları belirlenmiş mi?
 • Hedefler belirlenmiş ve gerçekleşmesi için programlar oluşturulmuş mu?
  images (2)
 • Çevre boyutları ile ilgili faaliyetler belirlenmiş mi?
 • Acil durumlar tanımlanmış mı?
 • Periyodik olarak uygunluk değerlendirmesi yapılıyor mu?
 • Kayıtlar doğru tutuluyor mu?

İSİG İle ilgili sorular:

 • Kuruluş sürekli olarak tehlikelerini tanımlıyor mu?
 • Bunlar ile ilgili risk değerlendirmesi yapıyor mu?
 • Gerekli önlemleri alıyor ve kontrol ediyor mu?
 • Hedefler belirlenmiş ve gerçekleşmesi için programlar oluşturulmuş mu?
 • Acil durumlar ve yapılması gerekenler tanımlanmış mı?
 • Kaza ve olay araştırmaları yapılıyor mu?
 • Performans, sürekli ölçülüyor ve izleniyor mu?
 • Kayıtlar doğru tutuluyor mu?

“Sistem kuruyoruz, çevre ile ne işimiz olur?” demiyorsunuzdur umarım. Tüm işletme sahipleri ve çalışanlar olarak aslında amacımız, çevremizi korumak ve kirlenmesini önlemek olmalıdır. Hem içeride hem de dışarıda temiz bir alanda çalışmak, aslında verimliliğimizi ve kârlılığımızı arttıracaktır.

“Çevre koruma” deyince, firmaların en basit kâğıt atıklarını toplaması ve bun­ları bir merkeze teslim etmesi bile hiç de küçümsenmeyecek bir davranıştır. Hızla büyüyen nüfus karşısında, artan yerleşim imkânları, fark edemediğimiz orman alanlarının taş bloklarla dolmasına sebep olmaktadır.

Evet, hepimiz kafamızı sokacak bir yer arıyoruz; ama bunu, ormanlarımızı yok ederek yapmamamız gerektiğini biliyoruz. 1 ton kâğıdı toplayarak 16 tane ağaç kurtardığımızı hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle, en küçük firmada bile kâğıtların toplanması, çevreye olan duyarlılığımızı göstermektedir. Peki, yeti­yor mu? Tabii ki “Hayır!” Bunun yanında yapmanız gereken diğer çevre faali­yetlerini de sektörünüze göre belirleyip; standartlar, kanunlar ve yasal mevzu­at şartları doğrultusunda gerçekleştirmelisiniz.

Belki de birçoğunuz, çevre ile ilgili çalışma yapmaya başladığınızda devlet ku­rumlarının bu konuda ne kadar yetersiz olduğunu göreceksiniz. Ama olsun… Siz üstünüze düşeni yapın ki istemeye ya da söz söylemeye hakkınız olsun.

Yine çevrenizle birlikte korumanız gereken, bir de insanımız var. Bazen onları unutabiliyoruz. Firma sahipleri olarak, para verdiğimizde her şeyi yaptığımızı sanıyoruz. Para, sadece emeklerinin karşılığı… Bunu hepimiz biliyoruz. Diye­lim ki ağır ve tehlikeli işler grubunda bir işletmeniz var. “Bana ne, sen kendini koru” diyebilir miyiz? Hayır… Kanunlar, bize çalışanlarımız için uygun çalışma ortamı hazırlamanız gerektiğini belirtip periyodik olarak da kontroller yapmak zorunda olduğunuzu söyler.

Eğer tozlu bir ortamınız varsa,

 • Üretim teknolojinizi değiştirmeli veya geliştirmelisiniz, images (3)
 • Malzemenizi kontrol etmelisiniz,
 • Havalandırma yapmalısınız,
 • İşaretler koymalısınız,
 • Eğitimler vermelisiniz,
 • En son olarak da kişisel koruyucu ekipmanlar (maske, gözlük, eldiven gibi) vermelisiniz.

Oysa biz, böyle bir ortama sahipsek en son yapmamız gereken faaliyeti en önce yapıp çalışanı koruduğumuzu söyleriz. Kişisel koruyucu ekipman takma ile so­runun çözüldüğünü düşünürüz; oysa oraya gelene kadar, yapılacak çok adım vardır. Ama sistemin en sevdiğim tarafı, hepsini hemen istemez. Bir plan içer­sinde ve belirlenen bir periyotta, sırasıyla yapılmasını öngörür. Burada önemli olan, hedefler doğrultusunda bunları sırasıyla gerçekleştirmektir.

Tüm bunları yaparken her zaman bahsettiğim gibi çevreyi düşünerek çevre boyutlarını, insanı düşünerek tehlike ve riskleri ve ayrıca oluşabilecek acil durumlar karşısında almaları gereken adımlarla ilgili prosesler tanımlanmalıdır ki herhangi bir problem ile karşılaşıldığında büyük şeyler kaybedilmesin…

Çevreye ve insana duyarlı olmanız dileğiyle.

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!