Oca 17, 2015 - Ana Sayfa    No Comments

Biz, Daha Önce Denedik ama Olmadı.

“Bildiklerimiz değil, doğru zannettiklerimiz başımızı belaya sokar.”
(Lincoln)

Birçok firmayı incelediğimizde gördüğümüz bir gerçek vardır. Aslında onların da yapmak istedikleri bir şeydir “sistem kurmak.” Hedefleri, nesilden nesile büyümek ve gelişmektir.

İster yeni, ister eski bir firma olsun, bir an önce büyüsün, verimli olsun ve kâr elde etsin isterler. Bunlardır acil istedikleri; ancak bunları isterken çok sabırsız davranırlar, yeni bir firmanın çok çabuk büyüyeceğini, kurulmuş bir firmanın da çok çabuk değişebileceğini düşünürler.

Aslında “çok şey bilir firma sahipleri” ama iş uygulamaya geldiğinde hiç vakitleri yoktur. Kendilerine göre bir düzen kurmuşlardır ve bu düzen içinde dönüp dururlar. Hayalleri hep büyümek, verimli olmak ve kâr elde etmektir. Bu arada, teknoloji gelişmiştir, yöntemler değişmiştir, yeni yeni fikirler oluşmuştur ancak değişmeyen bir şeyleri vardır; “vazgeçilemez” alaylı bir veya birkaç kişileri… Zamanında bu yola, birkaç kişi ile birlikte çıkmışlardır. Bazen hiç tahmin edemedikleri kadar büyümüşler, kendileri de şaşırmıştır bu işe, bazen de hiç memnun değillerdir bulundukları yerden. Her iki durumda da artık bir şeylerin değişmesi gerektiğinin farkındadırlar; ancak nereden başlayacaklarını ve bunun nasıl olacağını bilemezler bir türlü.

Bu kişiler, kendilerini firmaya öyle kabul ettirmişlerdir ki firmalar da onlar gittiğinde işlerin yürümeyeceğini zannederler ve değişmesi gereken sisteme kendileri “taş koyarlar.”

Bir grup firma sahibi de aslında bu kişilerin, firmadan çoktan gitmesi gerektiğine herkesi inandırırlar ama bu konuda çok duygusal oldukları için de onların her türlü kaprisine boyun eğerler ve çalışmaya devam ederler.

Her “Değişmeliyiz!”dediklerinde profesyonel yöneticilerle çalışmaya karar verirler. Bu sefer de bu vazgeçilmez kişilerle profesyonelleri karşı karşıya getirirler.

Profesyonellere yetki vermeyerek hareketlerini kısıtlayıp, “Bakın siz de bir şey yapamadınız!” diyerek bindikleri dalı keserler.

 Nasrettin Hoca

İşte bu firmalar, birçok kez sistem kurmaya karar verip kalifiye personel ile çalışır ama bir türlü başarılı olamazlar. Ne istediklerini tam olarak bilemedikleri için de:
• Ya gelen kişileri kendilerine benzetip çarkın içinde birlikte dönerler ya da gelen kişiler firmayı terk ederler,
• Bazen gelen kişiler beceriksizdirler bazen de firmalar gelen kişileri yeterince tanıyamamışlardır,
• Çoğu zaman gelen kişiler yönetimden çok daha fazla bilgi ve beceriye sahiptirler; ancak, firma sahipleri bu yeteneklerini kullanmalarına fırsat vermezler,
• Genellikle de gelen kişilere yeterli süreyi vermeyip başarısız ilan ederler…

Sonra da “Biz daha önce de denedik ama olmadı.” derler.

Bu firma sahiplerinden kimi hiçbir kitap ve yayın okumaz, gelişmeleri takip etmez ama ister; kimi de çok okur ama ne istediğini bilmez; sonuç hep aynıdır. “Sitem kurmayı denedik ama olmadı, biz böyle daha iyiyiz, sistem de neymiş!” demekle yetinirler. Kendi sektörlerinin hep zor olduğunu ve kolay kolay sistem kurulamayacağını savunurlar.

Onlar için hep örnek birileri olmalıdır. Kendileri örnek olamazlar…

FacebookTwitterGoogle+Paylaş

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!